top of page
Asset 1_edited.png

EN NY STANDARD TILPASSET FREMTIDENS MARKED

NYE SMARTE OG BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

VISJON.

Vi tenker nytt og sirkulært innen allerede etablert industri. Våre løsninger skal gagne alle parter, også miljøet.

KONSEPT.

Vi utvikler nye produkter og tjenester innen næringsmidler, helsekost, farmasi, kosmetikk, dyrefôr og oppdrettsnæring basert på ny teknologi for utvinning og nyttegjøring av næringsstoffer. 

HVA VI GJØR.

Vi tilbyr nye metoder for bærekraftig produksjon av ingredienser til helsekost. Ved bruk av ny teknologi får vi naturlige, økologiske og svært potente ingredienser som enklere opptas og nyttiggjøres i fordøyelsen til mennesker, fisk, fjørfe, hund og katt.

HELSEKOST.

Våre ingredienser er basert på mikroalger og materialer fra kjente urter og medisinplanter, behandlet med innovative produksjonsmetoder. Vår produksjonsteknologi er under stadig utvikling og vi jobber hele tiden for å raffinere metodene. Vi ekstraherer essensielle ingredienser og bearbeider råvarene for optimalt næringsopptak. Vår visjon er at vi ikke bare skal oppfylle EU-kravene, men også sette en ny standard for industriproduksjon. Rene råvarer uten tungmetaller og annen forurensing er et krav for levering av pulveriserte råvarer.  

INDUSTRIPRODUKTER.

Reinebringen.jpg

HVORDAN?

Ny tilnærming, nye metoder, ny teknologi for produksjon

En bærekraftig samfunnsutvikling er avhengig av ny kunnskap og ny teknologi. Samfunnets behov er i kontinuerlig endring og etterspørselen er i rask økning. Vi må finne nye, og utnytte eksisterende næringsmidler bedre. Områder som ekstrahering, raffinering, nanoteknologi og nye bio-materialer vil være ettertraktede løsninger for nye og fremtidsrettede industriprosesser. 

SAMARBEID.

Interessert i å høre mer?

Ta gjerne kontakt med oss.

KONTAKT OSS.

Du hører tilbake så snart som mulig!

bottom of page