top of page
Asset 1.png

EN NY STANDARD TILPASSET FREMTIDENS MARKED

NYE SMARTE OG BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

VISJON.

Vi tenker nytt og sirkulært innen allerede etablert industri. Våre løsninger skal gagne alle parter, også miljøet.

KONSEPT.

Vi utvikler nye produkter og tjenester innen næringsmidler, helsekost, farmasi, kosmetikk, dyrefôr og oppdrettsnæring basert på ny teknologi for utvinning og nyttegjøring av næringsstoffer. 

HVA VI GJØR.

Vi tilbyr nye metoder for bærekraftig produksjon av ingredienser til helsekost. Ved mikronisering, åpning av celleveggen, nanoteknologi og sortering av bestanddelene kan vi optimalisere ernæringsverdien og ekstrahere og konsentrere ønskede bestanddeler som for eksempel astaxanthin og protein. Dette gir naturlige økologiske og svært potente ingredienser som enklere opptas og nyttiggjøres i fordøyelsen til mennesker, fisk, fjørfe, hund og katt.

HELSEKOST.

Våre ingredienser er basert på mikroalger og materialer fra kjente urter og medisinplanter, behandlet med innovative produksjonsmetoder. Vår produksjonsteknologi er under stadig utvikling og vi jobber hele tiden for å raffinere metodene. Vi ekstraherer essensielle ingredienser og bearbeider råvarene for optimalt næringsopptak. Når plantematerialet sorteres og mikroniseres slik at celleveggene åpnes sikrer vi høyt opptak og god utnyttelse av næringsstoffene. Vår visjon er at vi ikke bare skal oppfylle EU-kravene, men også sette en standard for industriproduksjon. Rene råvarer uten tungmetaller og annen forurensing er et krav for levering av pulveriserte råvarer.  

INDUSTRIPRODUKTER.

Våre ingredienser er basert på mikroalger, organisk plantemateriale og jordbruksprodukter, bearbeidet med innovative produksjonsmetoder. Vår produksjonsteknologi er under stadig utvikling og vi jobber hele tiden for å raffinere metodene. Vi ekstraherer essensielle ingredienser og bearbeider råvarene for optimalt næringsopptak. Når plantematerialet sorteres og mikroniseres slik at celleveggene åpnes sikrer vi høyt opptak og god utnyttelse av råvarene.  

Våre viktigste produkter er ASTAXANTHIN, protein, og plantemateriale rikt på antioxidanter, anti-inflamitoriske komponenter, vitaminer, aminosyrer og en lang rekke essensielle næringsstoffer. Målet er reduserte kostnader ved at ingrediensene utnyttes optimalt. I oppdrett gir dette lavere forbruk, raskere vekst, redusert slam og bedre dyrevelferd.  

Kontakt oss dersom du ser etter eksotiske ingredienser.

Reinebringen.jpg

HVORDAN?

Ny tilnærming, nye metoder, ny teknologi og produksjon

En bærekraftig samfunnsutvikling er avhengig av ny kunnskap og ny teknologi. Samfunnets behov er i kontinuerlig endring og etterspørselen er i rask økning. Vi må finne nye, og utnytte eksisterende næringsmidler bedre. Områder som ekstrahering, raffinering, nanoteknologi og nye bio-materialer vil være ettertraktede løsninger for nye og fremtidsrettede industriprosesser. 

SAMARBEID.

Interessert i å høre mer?

Ta gjerne kontakt med oss.

KONTAKT OSS.

Du hører tilbake så snart som mulig!

bottom of page